“Espacio, tempo e historia nunha vila galega: Palas de Rei”

Antropoloxía dun Espazo Rurbano: ESPACIO, TEMPO E HISTORIA NUNHA VILA GALEGA: PALAS DE REI

de Xerardo Pereiro Pérez

http://www.cetrad.info/static/docs/documentos/352.pdf